Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-08 

Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
--Ders Seç-- - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-08
1. Aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılan idarîişlemlerden biri değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1050 | Yanlış Cevap: 412 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Bakanların idarî görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 420 | Yanlış Cevap: 921 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

3. Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1320 | Yanlış Cevap: 63 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun daimi üyesi değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1292 | Yanlış Cevap: 133 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarının özelliklerinden biri olamaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 200 | Yanlış Cevap: 959 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. İdari yargı, kararlarını kaç gün içinde uygulamayan kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açabilir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 577 | Yanlış Cevap: 550 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararı vermeye yetkili yüksek mahkemedir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 718 | Yanlış Cevap: 575 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8. Belediye başkanının görevden alınmasında son ve kesin karar aşağıdaki mercilerden hangisince verilir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 702 | Yanlış Cevap: 663 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Belediye bütçesini inceleyen ve görüş bildiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 453 | Yanlış Cevap: 889 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. 1982 Anayasası'na göre yetki genişliği aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 804 | Yanlış Cevap: 503 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Merkezi idarenin hiyerarşik en üst amiri kimdir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 372 | Yanlış Cevap: 986 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biridir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 786 | Yanlış Cevap: 439 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Türk belediyeciliğinde Büyükşehirleri diğerlerinden ayırt eden yasal düzenleme hangi yıl yapılmıştır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 634 | Yanlış Cevap: 387 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Aşağıdakilerden hangisi ilçe idare kurulunda yer almaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 718 | Yanlış Cevap: 545 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Yerel yönetimlerin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 447 | Yanlış Cevap: 685 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Bir köyde isteğe bağlı işlerin zorunlu hale gelmesine kim karar verir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 522 | Yanlış Cevap: 734 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Köy muhtarı köyün bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak için köy halkının gelir durumuna göre bir miktar vergi toplayabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu verginin adıdır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1060 | Yanlış Cevap: 198 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Valiliğin hiyerarşik denetimine aşağıdakilerden hangisi tâbi değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 916 | Yanlış Cevap: 324 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 591 | Yanlış Cevap: 594 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Türk parasının iç ve dış değerini korumak, mali piyasaları izlemek ve finansal sistemde istikrarı sağlamak amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan hangisi oluşturulmuştur?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 953 | Yanlış Cevap: 320 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan
"Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.


Test Seçim Sayfasına Geri Dön